Nadační fond Arnošta z Pardubic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt DOXA: Zpravodaj KTF UK

Katolická teologická fakulta vás chce jeho prostřednictvím informovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet.

Co to znamená, řekneme-li Katolická teologická fakulta? Označujeme tak instituci, jež svou objektivitou překračuje všechny jednotlivce, kteří jsou s fakultou spojeni, i jejich prostý součet. Míněna je část veřejnoprávní univerzity (dle civilního práva) a samostatná právnická osoba, jíž dává subjektivitu Apoštolský stolec a jež je proto vůči místní církvi exemptní (dle kanonického práva). Takto naše fakulta trvala i v dobách, kdy se k ní nikdo nehlásil a kdy nemohla plnit své poslání.

Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu dějin dala.
Když vám předkládáme zpravodaj Doxa, činíme to proto, abychom vás informovali o tom, kdo jsme a jak se snažíme plnit poslání, jež nás spojuje. A také proto, abychom vás požádali o přízeň a pomoc. Již nyní za ni děkujeme.

Vojtěch Novotný
vedoucí redaktor


Číslo 6/2017


Číslo 5/2016


Číslo 4/2016


Číslo 3/2016

Číslo 2/2015

DOXA č. 2

Číslo 1/2015

DOXA č. 1

Kliknutím na obálku se otevře příslušné číslo. Obsah .pdf je interaktivní, po kliknutí na položku se vám otevře přímo zvolený článek.


Napsali o nás

iForum – časopis Univerzity Karlovy: Nahlédněte do života Katolické teologické fakulty UK s novým zpravodajem DOXA

Tiskové středisko České biskupské konference: Katolická teologická fakulta UK vydává nový zpravodaj Doxa